Ana Sayfa / Ana Sayfa / Aort Anevrizması

Aort Anevrizması

Herhangi bir atardamarın belli bir bölgesinin balonlaşma tarzında genişlemesi olayına “Anevrizma” denil­mektedir. Aorta damarında gelişen anevrizmala­ra ise “Aorta anevrizmasi” denilmektedir.

Aorta anevrizmalarına aort anın, çıkan aorta, aorta kavisi, göğüs aortası ve karın aortası bölümlerin­den herhangi birinde rastlanabilir. Bu dört ayrı aorta bölgesinde gelişen anevrizmaların gerek nedenleri gerekse de oluşturdukları belirtiler birbirlerinden farklılıklar göstermektedir.

Çıkan aortada gelişen anevrizmalar, çoğunlukla damarın media tabakasındaki bağdokusunun bozulmasına bağlıdır. Media tabakasında nekroz­lar gelişmektedir. Bu tablo “Marfan sendromu” adım almaktadır. Geçmiş yıllarda ise çıkan aortada anevrizma gelişmesine en sık neden olan etken “Sifilis” [frengi] hastalığı idi. Günümüzde sifilis tedavisinin başarıyla uygulanması sonucu bu hastalığa bağh aorta anevrizmalarına sık rastlanmamaktadır. Atheroskleroz da anevriz­maya neden olan bir diğer etkendir.

Aortanm çıkan dalında gelişen bir anevrizma, sol ventrikülün aorta deliğinde de genişlemeye neden olup, “Aorta yetmezliği” bulgularının gelişmesine neden olabilir. Çıkan aortada anevrizma teşhis edilir edilmez, olayın tedavi edilmesi gerekmek­tedir. Eğer aorta deliği yetmezliği de gelişmişse, bu bozukluğun cerrahi olarak düzeltilmesi gerek­mektedir.

Aortamn anevrizman bölgesi çıkartılıp, yerine yapay bir aorta damarı takılır. Aorta kavisinde gelişen anevrizmalar büyük bir sıklıkla atheroskleroza bağlıdır. Göğüs aortasında gelişen anevrizmalar da çoğunlukla *atheroskleroza bağlıdır. Bunun yanı sıra göğüs bölgesine gelen şiddetli küt darbeler de göğüs aortasında anevrizmaya neden olur. Bu bölgede gelişen anevrizmalar sıklıkla komşu ve organlara yaptıkları baskılarla çeşitli belirtilerin ortaya çıkmasına neden olurlar.

Anev­rizma sol esas bronşa baskısıyla ağrı gibi belirtilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Rekürrent sinire baskıyla gelişir. Esas bronşa yapılan baskı akciğerde “Atelektazi” ye de neden olmaktadır.

Tedavi cerrahi olarak mümkündür, Aortanm anevrizmalı bölgesi yapay ile değiştirilir. Karın aortasında gelişen anevrizmalar sıklıkla atheroskleroza bağlıdır, daha az olarak da “Marfan sendromu” ya da sifilise [frengi) bağlı olarak gelişirler. Anevrizma bel omurlarına yaptığı basınçla onları bozup bel ağrılarına neden olabilir.

Yeterince büyük bir karnı aortası anevrizmasına karından basıldığında alı­nabilir. Gerekli görülen vakalarda anevrizma bölgesi yapay damarla değiştirilmeictedir.

Anevrizmalar her an patlayıp ölüme neden olabilirler. Diğer yandan aortadaki anevrizmalar aşağıda ayrıntılarıyla değineceği­miz “Dissekan aorta anevrizması” denilen bir olaya neden olabilirler. Anevrizmalarda kan pıhtıları gelişebilir. Bu kan pıhtıları da daha sonra kopup, daha küçük damarların tıkanması­na neden olabilir. Anımsanacağı gibi kopan pıhtılarla başka bir damarın tıkanması olayına “Tromboembolizm” denilmektedir.

      

(Visited 852 time, 1 visit today)
Önemli Bu website yer alan içerikler kesinlikle tıbbi bilgiler vermemektedir. Eğer sağlığınız ile ilgili bir bilgi edinmek istiyorsanız, doktora başvurmalısınız. Bu içeriklerden edindiğiniz bilgiyi kendi üzerinizde ve başkalarının üzerinde kullanmayınız.

Bir makale daha?

Kusursuz Gelin Saçı için Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bir gelin için düğün günü her şeyin eksiksiz ve göz alıcı olması çok önemlidir. Buna …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.