Menopoz Belirtileri ve Erken Menopoz

Tıpda biraz daha farklı anlam taşımasına rağmen, halk arasında menopoz, adetlerin kesilmeye yüz tuttuğu ve kesildiği döneme verilen isimdir. Hanımların hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Bu dönem sebep olabileceği şikayetlerle başlı başına problem olabilecek bir zaman dilimidir.
Menopoz ortalama 45 yaşlarda başlar ve 510 sene kadar sürebilir. Tıp otoritelerin kanısına göre menopoz, cinsel olgunluk çağından ihtiyarlığa dönüm noktasıdır. Sebebi, kadınlık hormonlarının azalmasıdır. Bu hormonal azalma, menopoz dönemindeki birçok şikayet ve rahatsızlığın temelini teşkil eder. Pek tabii ki bu belirtilerin ortaya çıkmasını beklemek, kadını, onları hissetmeye yönelten bir etkendir. Menopoz şikayetlerinin birçoğu cinsiyet hormonlarının uygulanmasıyla giderilir, bazen de sakinleştiricilerin verilmesi gerekir.
Yaş dönümünde kadının üreme kabiliyeti yok olduğu halde, cinsel istek ve aktivite azalmaz. Hatta bazen artabilir. Menopozdaki kadın anne olamaz, fakat bu durum kadınlığını kaybettiği anlamına gelmez.

Menopoz Belirtileri

  • Adet düzensizliği
  • Sıcak basması
  • Ürperme
  • Çarpıntı
  • Depresyon
  • Eklem ağrıları ve kemik ağrıları
  • Cinsel organlarda kaşıntı
  • Uykusuzluk
  • Sinirlilik

Şimdi de kısaca menopoz belirtilerini görelim:

Adet düzensizlikleri: Menopoz başlangıcını gösteren ilk belirti olarak sayabiliriz. Kadınlık hormonlarının azalmaya başlaması ile birlikte önce adet aralarının düzeni, daha sonra da miktarı değişir. Regl görme sıklığı artabilir, azalabilir. Regl kanama miktarı, eskiye oranla fazla veya az olabilir. Hayatın bu dönemindeki adet düzensizlikleri normal kabul edilebileceğinden fazlaca telaşlanmaya gerek yoktur. Doktorunuz size bu konuda rahatlıkla ilaçlarla yardımcı olacaktır. Kadınlarımızın bir kısmı bu dönemde hekime müracaata bile gerek duymaz: ancak kanamalar kansızlığa yol açabilecek derecede şiddetliyse, mutlaka bir doktorun yardımına ihtiyacınız olacaktır.
Adet düzensizlikleri ile ilgili şikayetler, tabiidir ki, gençlikle son adeti görmeden önce ortaya çıkar. Fakat son adeti gördükten bir süre sonra yeniden kanamalar başlayabilir. İşte bu kanamalar rahim kanserinin bir belirtisi olabileceğinden, çok önemlidir ve vakit geçirmeden hemen bir kadındoğum uzmanına muayene olmanızı gerektirir. Adetten kesildikten sonra yeniden başlayan kanamaları önemsememek çok yanlış bir davranış olur.

Sıcak basması Çoğunlukla son adetin görüleceği ve bundan sonraki dönemlere denk gelen bir rahatsızlıktır. Yüzde, ellerde, ayaklarda kızarma ve sıcak basması şeklinde tezahür eder.

Ürperme Sıcak basması ile aynı dönemlerde zaman zaman ürpermeler görülebilir ve kadını korkuya sevk edebilir. Bu korkulan bertaraf etmek gerekir.

Çarpıntı Menopoz döneminde değişen hormonal denge, vücutta bazı kimyasal maddelerin azalmasına, bazılarının ise artışına yol açar. Bunların sonuçlarından biri de çarpıntıdır.

Kemik ve eklem ağrıları Adetten kesildikten sonraki şikayetlerin en önemlilerinden biridir. Çünkü bu şikayet büyük bir ihtimalle diğerleri gibi birkaç yıl değil, uzun yıllar devam edecektir. Menopozda kemikler üzerine de olumlu etkileri olan kadınlık hormonunun azalmasıyla birlikte özellikle omurga kemikleri zayıflar ve bu da ağrılara sebep olabilir. Kemiklerdeki zayıflamanın sebebi kalsiyumun kemiklere yeterli miktarlarda çökememesidir. Ağrılar bilhassa bel ve sırtta şiddetlidir. Fakat tüm eklemler ve kemiklerde olabilir. Kemik ve eklem ağrıları uzun süreli tedaviyi gerektirebilir.

Cinsel organlarda kaşıntı Aynı adlı bölümde anlattığımız üzere, hormon eksikliği cinsel organlarda anatomik değişikliğe yol açar. Kan akımının azalması ile kaşıntı olabilir. Hormonlu ilaçlar ve merhemler bu problemin çözümüdür.
Depresyon: Menopoz dönemindeki şikayetler ve özellikle kadınlığın bittiği ihtiyarlığın başladığı düşüncesi kadınları üzüntüye, sıkıntıya itebilir. Bir dereceye kadar normal kabul edilebilecek bu durumun, depresyon gibi ağır bir tablo halini alma ihtimali ortaya çıkarsa, gereği yapılmalıdır.

Sinirlilik Depresyonun sebepleri sinirliliğe de zemin hazırlar. Dolayısıyla kadın bu dönemde kolay sinirlenebileceğini bilip daha sakin davranmaya çalışmalıdır. Etrafındakiler de tolerans, anlayış, iyi niyet gösterirse kadının sinirlilik halinin istenmeyen sonuçlara neden olması önlenebilir.

Uykusuzluk Depresyon, sinirlilik ve uykusuzluk birbiriyle doğrudan ilişkili ve çoğunlukla biri diğerlerini harekete geçirebilen şikayetlerdir. Dolayısıyla; sinirlilik ve depresyonun engellenmesi uykusuzluk problemini de etkileyecektir.
Menopoz şikayetlerinden fazla rahatsız olmamak için iki ana çıkış yolu vardır. Birincisi bu şikayetlerin geçici olduğunu bilerek, problemleri bilinçli bir şekilde karşılayıp fazla etkilenmemeye çalışmak ve kendinizi hasta olmadığınıza, bunların yakında azalacağına inandırarak korunma yoludur. Çünkü konunun başında da belirttiğimiz gibi, belirtileri korkuyla beklemek onlardan aşın etkilenmenize yol açacaktır. Yaş dönümünü rahat bir şekilde geçiren kadınların menopoz şikayetlerini önemsemeyenler oldukları bir gerçektir. Zaten kadınların bir kısmında da bu belirtiler hiç görülmez. İkinci yol ise tedavidir. Hekiminiz bu dönemi en kolay şekilde atlatabilmeniz için gerekli her şeyi yapacaktır.

Menopoz için açıklayıcı görseller


Menopoz belirtileri olarak ortaya çıkan şikayetlerden bazıları:  Sıcak basması, ürperme, çarpıntı, adet düzensizlikleri depresyon, kemik ve eklem ağrıları, cinsel organlarda kaşıntı, uykusuzluk ve sinirliliktir


Menopozdan kesildikten sonra ortaya çıkan kemik ve eklem ağrıları uzun yıllar devam edebilir.


Adet düzensizliği, menopoz belirtilerinden biridir. Şiddetli kanamalarda mutlaka bir doktora müracaat edilmelidir.


Menopozdaki kadın anne olamaz, fakat bu, kadınlığını kaybettiği anlamına gelmez.

(Visited 499 time, 1 visit today)

Bir makale daha?

Takma Kirpik Kullanma Kuralları

Bakışları belirginleştirmek birçok kadın için önemlidir. Bu nedenle hacim verici rimellerden sonra takma kirpik veya …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.